Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1
Instrukcja dobrej praktyki higienicznej w HACCP Online
brak zdjęcia

W firmach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem i przetwórstwem żywności bardzo ważna jest odpowiednio stworzona instrukcja dobrej praktyki higienicznej. Grupuje ona wszelkie standardy i kodyfikuje wszelkie zwyczaje higienicznego obrotu przetwarzaną żywnością, gwarantującą jej jakość. Instrukcja dobrej praktyki higienicznej jest elementem firmowego systemu HACCP wykonywanego dla danej firmy przez wyspecjalizowane jednostki konsultingowo wdrożeniowe. Tego rodzaju instytucją zajmującą się wdrażaniem procedur obrotu żywnością i zmniejszania ryska z nim związanego, oraz tworzeniem dobrych praktyk higienicznych jest firma HACCP Online.

Adres www: www.zjawiska-ufo.pl

Nasza ocena: 4

37 495 0