Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Nasza ocena Ranking
1
Bo odpowiednio przygotowany plan daje rezultaty
Strategia w przedsiębiorstwie

Odpowiednio przygotowana strategia w przedsiębiorstwie powinna uwzględniać specyfikę branży, w której działa dany podmiot gospodarczy. Dodatkowo, by można było nazwać ją "profesjonalną" konieczne jest uwzględnienie rynkowych uwarunkowań, w których działa marka, a także zidentyfikować jej mocne i słabe strony. Dodatkowo, strategia w przedsiębiorstwie powinna prowadzić do osiągnięcia założonych celów - one z kolei powinny być realne i rozłożone w czasie. Zaprezentowany opis to tylko jeden z elementów oferty, które świadczy renomowana firma doradztwa strategicznego założona przez pana Sławomira Horbaczewskiego.

Adres www:

Nasza ocena: 1

9 522 0